Παίξε βρες την λέξη

Παίξτε ”βρες την λέξη”.Κάθε μέρα και διαφορετικό πρόβλημα Κρατήστε μέσα στον πίνακα  πατημένο το αριστερό κουμπί και σύρτετο προς όποια κατεύθυνση επιθυμείτε.   Δείτε και τα άλλα παιχνίδια μας 0